Yönergeler

H.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Tez/Sanat Çalışması Raporu Yazım Yönergesi (12.06.2019 tarihli ve 2019-213 sayılı Senato Kararı) / (*.pdf formatı) | ( *.doc formatı)

H.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Danışmanlık Yönergesi (12.06.2019 tarihli ve 2019-213 sayılı Senato Kararı)

HÜ Etik Komisyonu Yönergesi